From the Ashes of War

The Treaty of Murky River

Indgået af Ying, Renali, Iluna og Reijan

Begrebet Underskriver bruges om en person som har indgået denne pagt

 • Fremtidigt forhold med Murky River Clan

  • 1) Underskriver vil ikke angribe Murky River Clan, dets allierede eller vasaller (se Note 3 definition af Allierede og Vasaller)
  • 2) Underskriver vil ikke blande sig i interne forhold i Murky River Clan, herunder arverækkefølge (Politiske, Religiøse og Sociale strukturer, se Note 2 – Definition af Interne Forhold for Murky River Clan)
 • Bod til Murky River Clan

  • 3) Underskriver forsvarer Murky River Clan mod overnaturlige angreb.

Matriarken, Honon eller Nabai kan gøre brug af denne tjeneste 1 gang per 10. år, dog maksimalt 10 tjenester per underskriver.

 • Forholdet Cirklen Nabai

  • 4) Nabai hjælper så vidt muligt skibe fremad i hendes domæne (Jf. Note 1 – Definition af Murky River Domæne) hvis de opfylder følgende kriterier:

   • Det bærer en af underskriveres bannere
   • Det bærer et skrin/shrine til Nabai
 • Yderlige forbehold:

  • 5) Underskriver vil aktivt tage side på Murky River Clans side og modarbejde Khael ”Brighten-The-Stars” skulle han deltage i aktiviteter som ligger under Pkt 1 og Pkt 2
  • 6) Honon og Nabai kan i forening dispensere fra Pkt 1 og Pkt 2. og Pkt 5

 

Note 1- Definition af Murky River Domæne: Som defineret af det himmelske bureaukrati på et givent tidspunkt

Note 2 – Definition af Interne Forhold for Murky River Clan:  Religion, dvs. tilbedelse af guder heriblandt Nabai. Sociale og Politiske strukturer så som arveforhold og hvem der bestemmer hvad

Note 3 – Definition af Allierede og Vasaller: Inkluderer Forfædre og Nabai

View
The Treaty of Murky River

Part 1

Part 2

View
Letter to Lenjakar

Kære mester,
Først vil jeg undskylde min manglende tilbagemelding på situationen i Sycee.
Der er sket mange ting siden jeg rejste og vil gerne kunne fortælle dig alle historierne ansigt til ansigt.
Men situationen er for nuværende at min tilstedeværelse er påkrævet i Sycee og jeg har ikke haft mulighed for at vende tilbage med en status.
Under alle omstændigheder fortjener du en opdatering på selve opgaven.
De historier du har fortalt mig under fire øje med at jeg havde ligesindede et sted har vist sig at komme til opfyldelse hurtigere end jeg havde forventet. 
Den vilde rose var netop under beskyttelse af en af min ligesindede ved navn Kael og jeg blev derfor dødeligt såret i forsøget på at gøre min opgave færdig. Kael er overbevist om at Den vilde rose er en samler af Linowa og ikke en der vil føre til yderligere splittelse af klanerne. 
Som du ved, har jeg altid haft et ønske om at Linowa skal stå stærkere sammen. Dog ikke ved at starte et større oprør som ender med vi kæmper klanerne imellem. Det virker som om det er Kael og Den vilde roses udgangspunkt. Jeg håber at diplomati hjulpet på vej af vores metoder kan opnå hvad vi ønsker. Tyren og Halta vil stå på spring og udnytte enhver svaghed og vi må ikke give dem muligheden! 
I mit følge er der enighed omkring at Linowa skal stå mere sammen men vi er uenige om hvordan vi kommer derhen. Heldigvis syntes jeg at der mest opbakning til fredelig løsning med mindst muligt blodsudgydelse. 
En sidste ting du skal vide inden vi ses igen er at matriach Arrisa måske ikke har fortalt hele sandheden omkring det påstået kup imod hende. Jeg har fundet ud af at Den vilde rose er i besiddelse af en artefakt økse ved navn ”Brændende vrede”. Legenden om denne økse går på at bærer af øksen er udvalgt til at samle Linowa. Den vilde rose mener at øksen tilhører hende og derfor er hun den udvalgte. Jeg ved ikke så meget om legender og her er det selvfølgelig informationer jeg har fået fra mit følge. Hvis legenden er rigtig og ”Brændende vrede” virkelig har udvalgt hende så er der måske noget om snakken….
Jeg har i kraft af mit nye følge mulighed for hurtigere transport og vil snarest muligt komme til Sharp-Peaked-Rise og aflægge min fulde rapport.
P.s. giv Atori et klap på skulderen for at tage den lange tur for bare at blive sendt hjem igen.
Kærligst,
Iluna

View
In the Eye of the Storm

Part 1

Part 2

View
Assassination of the White Hatchling

Part 1

Part 2

View
The Golden Olive Grove

Part 1

Part 2

View
A Demon Unleashed

Part 1

Part 2

View
A Legitimate Claim?

Part 1

Part 2

View
From the Ashes of War II
The Gathering

Session videos

The Gathering – Part one
The Gathering – Part two

Timeline

 

RY 697

 

13th of Ascending Earth: Kael and Nhila arrived at Nhila's camp only to find it under attack by a Linowan war band. Shortly after engaging the enemy Nhila was ambushed by Iluna. Kael responded by delivering a near fatal blow to Iluna with the flat side of his sword. Nhila and Kael then proceeded to defeat the remaining enemy combatants. After the battle Nhila noticed that her artifact weapon Searing Ire was missing. Kael arrested Iluna and returned to Sycee to procure medical aid. 

14th of Ascending Earth: The Circle met up at Renali's ship and debated what to do about Iluna, Nhila and Searing Ire. Nhila and her war band moved their camp to the southern river shore next to Yellow Gaoler's company. Renali sanctified Iluna's oath not to kill Nhila without the consent of the Circle or in self-defense. 

 

XP: 5 XP

 

View
From the Ashes of War I
The Arrival at Sycee

The Arrival at Sycee

Timeline

 

RY 697

 

19th of Decending Fire: Tao Zhu Ying arrives in Sycee and sets up an improvised field hospital.

20th of Decending Fire: Reijin ”Heartstealer” Kewono arrives in Sycee. He quickly build a following of fans by singing at the saloon. 

2nd of Ascending Earth: Renali Henet arrives in Sycee. Her arrival causes a little unrest among the populace expecting an invasion, but she agrees to keep her army outside the town. She throws a party for the "wealthy" of the city, and her ghostly mentor notices that Heartstealer not only travels with a demon, but that he is also able to see her. 

6th of Ascending Earth: Nhila Wild-Rose arrives in Sycee. She presents herself as Meli of The Black Hill Clan to Heartstealer. While she does seem interested in him nothing comes of it, and she disappears from town again. 

13th of Ascending Earth: Kael Brighten-The-Stars and Iluna San arrive in town searching for Nhila. While they do not find her during the day she enters the saloon at night, while they are both present. There she negotiates for Kael's support in overthrowing her grandmother and usurping the position as clan matriarch. In return she promises her clans support to Kael's vision of a new Linowa. Kael doesn't fully commit to her proposal, but offers her sanctuary with his clan, while he decides.

Iluna overhears their conversation and follows them towards their boat. On the way she is noticed by Nhila, and is chased by Kael. Kael is unable to locate her, but they exchange opinions while she is in hiding. When Nhila catches up Iluna escapes the scene. The session ends the same evening as Kael and Nhila travels downstream in their boats towards Nhila's camp. 

XP: 5 XP

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.